A A A

ALCITfem - zespół

Aktywizm i jego moralne i kulturowe podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze (ALCITfem) to interdyscyplinarny projekt badawczy obejmujący studia literackie, antropologiczne, genderowe i społeczne. Z punktu widzenia metod i zaplecza teoretycznego łączy on humanistykę i badania społeczne poprzez współpracę następujących instytutów: Pracowni Studiów Kurdyjskich Instytutu Orientalistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (PSK IO UJ, Kraków), Centrum Studiów Genderowych Uniwersytetu Oslo (STK, Senter for Tverrfaglig Kjonnsforskning), Centrum Zaawansowanych Studiów Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK), Fafo, Instytutu Badań Pracy i Społecznych (Oslo) i Muzeum Azji i Pacyfiku (Warszawa).

 • Joanna Bocheńska

  Dr hab. Joanna Bocheńska pracuje jako adiunkt w Instytucie Orientalistyki (Zakład Iranistyki) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kierownikiem Pracowni Studiów Kurdyjskich. Głównymi tematami jej zainteresowań są etyka, dziedzictwo kulturowe, kurdyjska literatura klasyczna i współczesna, kino Bliskiego Wschodu. Od wielu lat zajmuje się także fotografią. Jej strona fotograficzna jest dostępna pod linkiem.

 • Wendelmoet Hamelink

  Dr Wendelmoet Hamelink jest pracownikiem naukowym w Centrum Badań Gender (STK) Uniwersytetu w Oslo w ramach projektu ALCITfem. Zajmuje się także pracą dydaktyczną. Posiada tytuł magistra i doktora w dziedzinie antropologii kulturowej i socjologii rozwoju uzyskane na Uniwersytecie w Leiden w Holandii.Otrzymała stypendium Fundacji Maxa Webera na badania nad wspomnieniami kulturowymi Ormian pochodzących ze wschodniej Turcji, a następnie stypendium Marii Skłodowskiej Curie, w ramach którego zrealizowała projekt IMEX, Images in Exile.

 • Karol Kaczorowski

  Dr Karol Kaczorowski Pracuje w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) oraz w Katedrze Stosunkůw MiÍdzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent socjologii i religioznawstwa. Autor monografii Stambulska recepcja Arabskiej Wiosny i idei tureckiego modelu demokracji (Libron 2014) oraz Religie Kurdůw: jezydyzm, Ahl-e Haqq, alewizm (Sacrum 2015).

 • Dobrosława Wiktor-Mach

  Dobrosława Wiktor-Mach pracuje w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) oraz w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej badania terenowe dotyczące ruchów islamskich zaowocowały książką pt. Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan (2017, De Gruyter). Obecnie zajmuje się aktywizmem ekologicznym w Turcji oraz społeczno-kulturowymi aspektami migracji w Polsce i na Ukrainie.

 • Nerina Weiss

  Dr Nerina Weiss jest badaczem w Instytucie Badań Pracy i Społecznych Fafo (Oslo). Posiada tytuł doktora antropologii społecznej (Uniwersytet w Oslo 2012). Wiele jej badań akademickich i stosowanych dotyczyło stosunków obywatel-państwo, które analizowała koncentrując się na politycznej przemocy i migracji, mobilizacji do wojen w Turcji, Syrii i Iraku, a także torturach i traumie. Pracowała w regionie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza na Cyprze i we wschodniej Turcji, a także w Danii, Norwegii i Austrii.

 • Hüseyin Keskin

  Hüseyin Keskin jest studentem studiów magisterskich w Instytucie Orientalistyki (Zakład Iranistyki) Uniwersytetu Jagiellońskiego.Jego główne zainteresowania badawcze to: tradycja ustna, dziedzictwo, aktywizm i kultury rdzenne.