A A A

Karol Kaczorowski

Dr Karol Kaczorowski Pracuje w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) oraz w Katedrze Stosunkůw MiÍdzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent socjologii i religioznawstwa. Autor monografii Stambulska recepcja Arabskiej Wiosny i idei tureckiego modelu demokracji (Libron 2014) oraz Religie Kurdůw: jezydyzm, Ahl-e Haqq, alewizm (Sacrum 2015).

 

Publikacje