A A A

PROJEKTY

Strona internetowa www.kurdishstudies.pl powstała w ramach projektu badawczego Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej finansowanego w latach 2013-2018 w ramach programu SonataBis1 przez Narodowe Centrum Nauki . Po zakończeniu projektu strona służyć jako platforma dla kolejnych projektów badawczych i promująca tematykę kurdyjską w Polsce. Zapraszamy do współpracy!

 

 

 

 

  • Obywatele świata

    W lutym 2020 roku rozpoczęliśmy realizację nowego dwuletniego projektu badawczego zatytułowanego Obywatele świata: Współczesna literatura kurdyjska i proces kształtowania dziedzictwa kulturowego jako sposoby transformacji i rewitalizacji kurdyjskiego języka i tradycji ustnej finansowanego w ramach programu Opus-17 Narodowego Centrum Nauki. Projekt realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Exeter.

  • Rezultaty projektu

    Pięcioletni (2013-2018) zespołowy projekt badawczy kierowany przez dr Joannę Bocheńską skupiał się na analizie wybranych aspektów kulturowych i społecznych dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości kurdyjskiej. Głównym rezultatem projektu jest książka Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities: The Call of The Cricket, Palgrave Macmillan, 2018.

  • Projekt "Ez mafê xwe dizanim"

    W latach 2014-2016 wraz z Instytutem Kurdyjskim w Brukseli, Fundacją Pro-Humanitate (Niemcy) i Kurdi-Der (Kurdystan turecki) realizowaliśmy projekt naukowo-dydaktyczny Znam swoje prawa/Ez mafê xwe dizanim. Celem projektu, realizowanego w ramach programu Erasmus Plus była analiza sytuacji języka kurdyjskiego w Kurdystanie tureckim, zebranie doświadczeń działających tam organizacji pozarządowych specjalizujących się w edukacji językowej i kulturalnej, a następnie opracowanie ich w postaci publikacji podsumowującej zawierającej wskazówki mogące być przydatne dla kurdyjskich organizacji zarówno w Turcji jak i w Europie.