A A A

ZESPÓŁ

 • Dr Joanna Bocheńska

  kierownik projektu, pracuje w Zakładzie Iranistyki Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest współzałożycielem powstałej w 2008 roku Pracowni Studiów Kurdyjskich ZI IO UJ. Tłumacz z języka kurdyjskiego i rosyjskiego, fotograf i publicysta.

 • Dr Renata Kurpiewska-Korbut

  Asystent w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wchodu UJ. Absolwentka Instytutu Studiów Politycznych i Międzynarodowych UJ, studiów dziennikarskich w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Nauka o cywilizacjach” w Instytucie Studiów Regionalnych UJ.

 • Dr Marcin Rzepka

  Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W swoich badaniach koncentruje się na zagadnieniach dotyczących współczesnego Iranu, a zwłaszcza funkcjonowaniu mniejszości religijnych i etnicznych w tym kraju, problematyką tłumaczenia Biblii na języki irańskie (w tym kurdyjski) oraz historią Kurdystanu.

 • Krzysztof Lalik

  Doktorant w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, na Wydziałowych Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Karol Kaczorowski

  Doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany z Katedrą Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Student w Instytucie Religioznawstwa UJ.

 • Umȋd Demȋrhan

  Umȋd Demȋrhan pochodzi i mieszka w Kurdystanie północnym (Turcja), w mieście Bazȋd (tur. Doğubayazıt). Jest leksykografem, językoznawcą, pisarzem, poetą, nauczycielem języka kurdyjskiego i tłumaczem.