A A A

Hüseyin Keskin

Hüseyin Keskin jest studentem studiów magisterskich w Instytucie Orientalistyki (Zakład Iranistyki) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia licencjackie w Instytucie Języków Żywych (Zakład Języka i Literatury Zazaki) na Uniwersytecie Bingöl w 2018 roku. Jego praca licencjacka nosiła tytuł Motywy kobiece w baśniach Kurdów Zaza. Zebrał wiele opowieści, mitów i opowieści Kurdów posługujących się dialektem zazaki. Jego główne zainteresowania badawcze to: tradycja ustna, dziedzictwo, aktywizm i kultury rdzenne.