A A A

Dobrosława Wiktor-Mach

Dobrosława Wiktor-Mach pracuje w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) oraz w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2017 roku była stypendystką w Center for the Study of Global Development na Uniwersytecie Szanghajskim. Jej badania terenowe dotyczące ruchów islamskich zaowocowały książką pt. Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan (2017, De Gruyter). Obecnie zajmuje się aktywizmem ekologicznym w Turcji oraz społeczno-kulturowymi aspektami migracji w Polsce i na Ukrainie. Jest członkinią Rady czasopisma Sociology of Islam oraz sieci badawczej Europejskiego Towarzystwa Scojologicznego (ESA) „Global, transnational and cosmopolitan sociology”.

 

Publikacje