A A A

Marcin Skupiński

Student studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Jego zainteresowania badawcze obejmują antropologię ekologiczną i polityczną, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy ludźmi a środowiskiem oraz kontr-hegemonicznych form organizacji społecznych. Obecnie poświęca uwagę ekologii politycznej w ruchach kurdyjskich w kontekście problemów ekologicznych obecnych na Bliskim Wschodzie. Przed dostaniem się na studia doktoranckie i dołączeniem do projektu ALCITfem prowadził długotrwałe badania w Ukrainie. Jest też aktywny poza Uniwersytetem w projektach badawczych i edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska czy równości płci.