A A A

Nerina Weiss

Dr Nerina Weiss jest badaczem w Instytucie Badań Pracy i Społecznych Fafo (Oslo). Posiada tytuł doktora antropologii społecznej (Uniwersytet w Oslo 2012). W latach 2011-2013 była stypendystką Marie Curie IE w Dignity-Danish Institute against Torture. Wiele jej badań akademickich i stosowanych dotyczyło stosunków obywatel-państwo, które analizowała, koncentrując się na politycznej przemocy i migracji, mobilizacji do wojen w Turcji, Syrii i Iraku, a także torturach i traumie. Pracowała w regionie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza na Cyprze i we wschodniej Turcji, a także w Danii, Norwegii i Austrii. Jest współredaktorką Violence Expressed: An Anthropological Perspective (2012 Routledge).

 

Publikacje

 

Kontakt: