A A A

KS in Poland

Sekcja Studiów Kurdyjskich w Zakładzie Iranistyki Instytutu Orientalistyki UJ powstały w 2008 roku ze względu na rosnące kulturą i językiem kurdyjskim obserwowane w ostatnich latach w Polsce, a zwłaszcza w Krakowie. Jednak polskie badaczy Kurdami sięga XIX wieku, przypomnieć nazwiska pierwszych polskich badaczy: Augusta Koscieszy-Żaby (Jaba) i Aleksandra Chodźki.

 

Od 2003 r., Kiedy Kraków gościł wystawę plastyczną pt. Perspektywy współczesnych dzieł kurdyjskich, a zwłaszcza po pierwszej w Krakowie Międzynarodowej Konferencji Kurdyjskiej, odbyła się w 2004 r. Wraz z Polsko-Kurdyjskim Forum Studentów, to stare miasto stało się centrum mało znane w Europie, ale fascynująca kultura kurdyjska. W wyniku wielu ciekawych przedsięwzięć wyłoniła się grupa osób zainteresowanych historią, kulturą i rzeczywistością Kurdystanu. Grupie składającej się studentów ze studiów i młodych naukowców zależało na uzyskaniu nowych informacji o Kurdystanie prowadzącym badania i prezentowaniu wyników polskiej opinii publicznej. Ta grupa młodych pasjonatów skupiła się wokół prof.Andrzej Pisowicz, który jako pierwszy w Polsce wykładał język kurdyjski - dialekty kurmanji i sorani.

 

W latach 2005-2008 odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych, w tym Szewbuherkowie - wieczory z kulturą kurdyjską 2005/2006, Dni Islamu 2006, spotkania z poezją kurdyjską, wystawy fotografii 2007, 2008, 2009, panele dyskusyjne poświęcone aktualnej sytuacji Kurdów i Kurdów. Kurdystan jak Kurdowie między PKK, Ankarą a Unią Europejską (2008) zorganizowany przy udziale Inicjatywy Kurdyjskiej w Europie i TEVKURD z tureckiej części Kurdystanu, Fundacji ZNAK i Biblioteki Publicznej w Krakowie. Ostatecznie w 2008 r. Rada Wydziału Filologicznego UJ zatwierdziła wniosek Instytutu Filologii Orientalnej (obecnie Instytut Orientalistyki) o powołanie Sekcji Kurdyjskiej. Głównym celem SKS jest rozwijanie wiedzy o kulturze i języku kurdyjskim oraz aktualnej sytuacji politycznej i społecznej Kurdów.Działalność Sekcji badań naukowych, wykładach i organizowaniu wydarzeń kulturę kurdyjską polskiej publiczności. Naukowcy zrzeszeni w SKS polski dziennikarzom, biznesmenom i studentom z innych instytutów i uczelni, którzy chcą wyjechać do Kurdystanu, informując i organizując logistykę. Współpracują także z Fundacją Znak, a także z innymi literaturami jako doradcy i tłumacze. biznesmeni i studenci z innych instytutów i uniwersytetów, którzy chcą udać się do Kurdystanu, informując i organizując logistykę. Współpracują także z Fundacją Znak, a także z innymi literaturami jako doradcy i tłumacze. biznesmeni i studenci z innych instytutów i uniwersytetów, którzy chcą udać się do Kurdystanu, informując i organizując logistykę.Współpracują także z Fundacją Znak, a także z innymi literaturami jako doradcy i tłumacze.

 • August Kościesza-Żaba

  August Kościesza-Żaba (Jaba) (1801-1894) was Polish orientalist, Russian diplomat in Jaffa, Saloniki and Erzurum, one of the first reserchers studying Kurdish language and literary tradition.

 • Aleksander Chodźko

  Aleksander Chodźko (1804-1891) was a Polish romantic poet, Russian diplomat in Qajar Iran, professor of Slavic literatures in Collège de France and an outstanding orientalist.

 • Abdullah Jalal Fatah

  Abdullah Jalal Fatah was born in Slêmanî (Sulaymaniyah) in February 1936. He was the first Kurd in Poland to write a PhD on Kurdish culture, which he defended in the department of sociology of Warszaw University in 1978. At the same time, it can be considered the first PhD on the Kurdish subject defended in Poland which we discovered only now, after many years. Therefore we are very happy to share this information and include Abdullah Jalal Fatah into our list of researchers and academics.

 • Leszek Dzięgiel

  Leszek Dzięgiel (1931-2005) was a Polish etnograph. In 70thies he conducted field reserch in Afganistan and than in Iraqi Kurdistan. His book entitled The Kurdish Knot was published in 1992 being the first work in Polish devoted to the Kurdish issue.

 • Andrzej Pisowicz

  Andrzej Pisowicz is an outstanding Polish linguist, specialist in Armenian, Persian and Kurdish languages, author of the first Polish textbook for learning Kurdish (2012).

 • Books on Kurdish topic published in Poland or by Polish authors

  Until now 37 books have been published in Poland on the Kurdish topic. We added to the list the books related to Polish KS and published abroad.