A A A

Konfesyjność przekładu

Marcin Rzepka, Konfesyjność przekładu. Kulturowa historia kurdyjskich tłumaczeń Biblii (Cultural History of the Bible Translations into Kurdish Language), UPJPII, Kraków 2013