A A A

Znaczenie języka syriackiego, cz.2

25.04.2014

Znaczenie języka syriackiego w kulturze i tożsamości Asyryjczyków, cz.2

Krzysztof Lalik

 


Będzie to kontynuacja wykładu sprzed dwóch tygodni na którym zostanie dodatkowo poruszona kwestia kondycji społecznej języka asyryjskiego w oparciu o koncepcję zachowania i przesunięcia językowego (J. Fishman) i teorię żywotności etnolingwistycznej (Bourhis, Giles).