A A A

Znaczenie języka syriackiego

11.04.2014

Znaczenie języka syriackiego w kulturze i tożsamości Asyryjczyków

Krzysztof Lalik

 

Język, obok religii, jest powszechnie zaliczany do jednych z najważniejszych elementów kultury i konstrukcji tożsamości etnicznej. Potwierdzają to liczne badania socjologów i antropologów, a także poglądy wielu przedstawicieli elit intelektualnych i ruchów narodowych. Język, syriacki (nowo-aramejski), choć do ok. VIII wieku bardzo popularny na Bliskim Wschodzie, dziś jest językiem przede wszystkim jednej grupy etnicznej – Asyryjczyków, zarówno na Bliskim Wschodzie jak i w diasporach w Europie, Ameryce czy Australii. W referacie skupię się na funkcjonowaniu języka syriackiego tylko na Bliskim Wschodzie wśród społeczności asyryjskiej w różnych wymiarach ich życia społecznego.

 

Wpływ na postrzeganie roli tego języka przez społeczność asyryjską zależy od wielu czynników m.in. dostępnego dorobku literackiego w tym języku i poziomu tej literatury, od powszechności stosowania go w życiu codziennym, w mediach, gazetach, radiu, internecie, w filmach, od dostępności w tym języku oficjalnych dokumentów państwowych itp. Ale syriacki to nie jest jedyny język jakim posługują się Asyryjczycy. Bardzo często mówią oni także po arabsku, kurdyjsku, turecku czy persku. Znajomość języków sąsiednich narodów wpływa z jednej strony na możliwości komunikacyjne między nimi, prowadzenia dialogu i wzajemnego dostrzegania i rozumienia własnych różnic i podobieństw kulturowych. Z drugiej strony, sposób w jaki inne narody postrzegają i traktują język rodzimy Asyryjczyków może być odzwierciedleniem ich stosunku do tej grupy etnicznej i ich kultury.