A A A

Opowieści Kurdyjskie

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją: Opowieści Kurdyjskie Meli Mahmuda Bajazidiego i Augusta Kościeszy-Żaby wydaną w ramach projektu badawczo-wydawniczego Orientalia Polonica. Książka jest udoskonaloną redakcją tekstu prezentowanego w dziewiątym numerze Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies. Redakcja: Joanna Bocheńska przy współpracy Marcina Rzepki, Księgarnia Akademicka 2018.