A A A

Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies nr. 9

W 9 numerze naszego biuletynu Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies oddajemy do rąk polskiego czytelnika niewielkie dziełko, powstałe w połowie XIX wieku, jako efekt wspólnej pracy Polaka, dyplomaty w służbie carskiej Rosji, Augusta Kościeszy-Żaby i kurdyjskiego uczonego i duchownego Meli Mahmuda Bajazidiego. Tłumaczenia dokonano z języka francuskiego. Niniejsza praca, stanowiąca zbiór informacji o kurdyjskiej społeczności, języku i kulturze oraz wybór czterdziestu opowieści ukazała się w języku francuskim w 1860 roku w Sankt-Peresburgu opatrzona krótkim wstępem niemieckiego filologa Petera Lercha. Od tego czasu, na wiele lat stała się jednym z kanonów wiedzy na temat Kurdów i ich języka.

 

Rosyjskie wydanie pracy i jej francuski tytuł Recueil de notices et récits kourdes servant à la connaissance de la langue, de la littérature et des tribus du Kourdistan, réunis et traduits en français par M. Alexandre Jaba consul de Russie à Erzeroum (Zbiór uwag i opowieści kurdyjskich, dzięki którym można poznać język, literaturę i plemiona Kurdystanu, zebranych i przetłumaczonych na język francuski przez Aleksandra Żabę, konsula rosyjskiego w Erzurum) zawierają dwie istotne nieścisłości, które zdecydowaliśmy się poprawić w wydaniu polskim. Przede wszystkim, zważywaszy na charakter opracowania, będącego tłumaczeniem na język francuski tekstów kurdyjskich, zebranych i zapisanych najprawdopodobniej przez Melę Mahmuda Bajazidiego, a nie przez Augusta Kościeszę- Żabę, uznaliśmy za słuszne opublikować je jako owoc pracy dwóch autorów. Po drugie dokonaliśmy poprawy imienia i nazwiska Żaby. Użyte omyłkowo lub jako efekt świadomej rusyfikacji dokonanej przez komisję Sankt-Petersburskiej Akademii nauk imię Aleksander zamieniliśmy na własciwe imię autora – August. W dalszej części numeru, przedstawiamy również artykuł w języku kurdyjskim autorstwa Mehmeda Gültekina poświęcony korespondencji Augusta Kościeszy-Żaby i prof. Ferdynanda Justiego.