A A A

Opowieści Kurdyjskie

Opowieści Kurdyjskie Meli Mahmuda Bajazidiego i Augusta Kościeszy-Żaby pod redakcją Joanny Bocheńskiej przy współpracy Marcina Rzepki, Księgarnia Akademicka, seria: Orientalia Polonica, Kraków 2018

Książka jest udoskonaloną redakcją tekstu opublikowanego w 9 numerze Fritilaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies.