A A A

Krzysztof Lalik

Doktorant w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, na Wydziałowych Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada tytuł inżyniera zdobyty na kierunku „marketing i zarządzanie” na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz tytuły magistra kulturoznawstwa o specjalnościach „Studia Blisko i Dalekowschodnie” oraz „Stosunki Etniczne i Migracje Międzynarodowe”. Zajmuje się przede wszystkim współczesnymi przemianami politycznymi, narodowościowymi oraz społecznymi na obszarze Kurdystanu ze szczególnym uwzględnieniem Kurdystanu irackiego. Praca doktorska, którą przygotowuje nosi tytuł: „Analiza stosunków etnicznych między Kurdami a Asyryjczykami na przykładzie Ankawa - wielokulturowej dzielnicy Erbilu, stolicy Regionu Kurdystanu w Iraku”.

 

Brał udział w konferencjach naukowych m.in. Second International Conference on Kurdish Studies (Uniwersytet Exeter w Wielkiej Brytanii, wrzesień 2012), Festiwal SLOT Fest „TOURcja” (Kraków, listopad 2012), „Nacjonalizm, religia i demokracja” (Uniwersytet Jagielloński, maj 2012), „Wolność, twórczość, zniewolenie” (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2010), „Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie” (Uniwersytet Jagielloński, 2010), „Pamiętać czy zapomnieć... Miejsca pamięci we współczesnym dyskursie naukowym” (Uniwersytet Jagielloński, 2010). Organizator i autor wystaw o tematyce etnicznej, religijnej i migranckiej np.: „Kurdystan iracki” (Krakowska Szkoła Wyższa, październik 2007); „Mój Kraków-My Cracow” (Kawiarnia Naukowa, Kraków, 2009); „Muzułmanie w Polsce. Tatarzy i Kurdowie” (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, maj 2010).

 

kontakt: kszysztof.lalik@kurdishstudies.pl

  • Wybrane publikacje

    Książka

    Kurdystan iracki u progu XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009