A A A

Dr Marcin Rzepka

Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W swoich badaniach koncentruje się na zagadnieniach dotyczących współczesnego Iranu, a zwłaszcza funkcjonowaniu mniejszości religijnych i etnicznych w tym kraju, problematyką tłumaczenia Biblii na języki irańskie (w tym kurdyjski) oraz historią Kurdystanu. Zainteresowania rzeczywistością kurdyjską dotyczą sposobów kategoryzowania Kurdów i ich języka w europejskim piśmiennictwie misyjnym i naukowym w XIX wieku, relacji między Kurdami i chrześcijanami (Ormianami i Asyryjczykami) oraz społecznej roli tłumacza w społeczeństwie kurdyjskim. Jest naczelnym redaktorem interdyscyplinarnego czasopisma Orientalia Christiana Cracoviensia zajmującego się problematyką chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

 

kontakt: marcin.rzepka@kurdishstudies.pl

  • Wybrane publikacje

    Książka

    Konfesyjność przekładu. Kulturowa historia kurdyjskich przekładów Biblii, Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków 2013