A A A

Wybrane publikacje

Książka


Konfesyjność przekładu. Kulturowa historia kurdyjskich przekładów Biblii, Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków 2013

 

 

Translacja i konwersja. Językowe i kulturowe aspekty przekładu Ewangelii na język perski, Kraków, 2012.

 

 

 

Artykuły:

 

  1. Protestants among Kurds and some problems of translation of the Bible into Kurdish in the 19th century, 1, (2009), pp.87-94.
  2. Some remarks on Christian terminology in Kurdish, „Folia Orientalia” 39(2003), pp. 181-185.
  3. O nowych przekładach Biblii na język kurdyjski (kurmandżi) –aspekt społeczno-kulturowy, w : A. Abbas, P.Siwiec (ed.), Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku, Poznań 2009, pp. 249- 255.
  4. How to build a Nation with Words, The New National Anthem of Afghanistan, in: T.Gacek, J.Pstrusińska (eds), Proceedings of the Ninth Conference of the European Society for Central Asia, Cambridge Scholars Press, Cambridge 2009, pp. 318-326.
  5. Payām-e Āšuriyān – the Assyro-Chaldean publications in the Persian language in post-revolutionary Iran, „Orientalia Christiana Cracoviensia” 2 (2010), pp. 93-99.