A A A

Dr Karol Kaczorowski

Karol Kaczorowski - adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracę doktorską obronił w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor publikacji z dziedzin: socjologii kultury, antropologii religii i polityki.

 

W ramach projektu Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej, zajmuje się trwaniem i przemianami w obrębie kurdyjskiej religijności, ze szczególnym uwzględnieniem religii mniejszościowych: jezydyzmu, ahl-e haqq i alewizmu. W przygotowaniu znajduje się jego książka stanowiąca wprowadzenie do owych religii.

 

Jako doktorant w Instytucie Socjologii UJ przygotowuje pracę doktorską o społecznym negocjowaniu tożsamości etnicznej przez młodych Kurdów, będących migrantami z innych części Turcji do Stambułu. Jego projekt badawczy ma za zadanie sprawdzić: jak w ramach codziennych i odświętnych praktyk kurdyjscy migranci wewnętrzni, społecznie negocjują i podtrzymują swoją etniczność, jak korzystają z zasobów kultur kurdyjskiej i tureckiej oraz jak odnajdują się w sytuacji wielokulturowej metropolii o silnej dominacji państwowej kultury tureckiej. Na jego realizację uzyskał grant Narodowego Centrum Nauki z programu Preludium przeznaczonego dla doktorantów.

 

kontakt: karol.kaczorowski@kurdishstudies.pl

  • Wybrane publikacje

    Książka

    Stambulska recepcja Arabskiej Wiosny i idei „tureckiego modelu”demokracji, Libron, Kraków 2014.

     

  • Program badawczy

    Społeczne konstruowanie i negocjowanie tożsamości etnicznej przez tureckich Kurdów w ramach codziennych i odświętnych praktyk