A A A

Wybrane publikacje

Książki


 

Stambulska recepcja Arabskiej Wiosny i idei „tureckiego modelu”demokracji, Libron, Kraków 2014. Monografia przedstawia socjologiczne spojrzenie na opinie o Arabskiej Wiośnie wśród stambulskich studentów oraz publicystów tureckich dzienników angielskojęzycznych. Praca została uzupełniona rozdziałem poświęconym protestom wokół Parku Gezi.

 

Polska socjologia wczoraj i dziś. Młodzi socjologowie wobec problemów tradycji i teraźniejszości, (red. z Kamilem Łuczajem) Wydawnictwo AGH, Kraków 2011. Zbiór artykułów teoretycznych i empirycznych autorstwa młodych polskich socjologów i socjolożek.

 

 

Artykuły:

 

1. Yezidism and Proto-Indo-Iranian Religion, Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies, nr 3&4, ss. 106-121.

2. Ahl-e Haqq jako kurdyjska religia w ramach szyizmu ghulat, Fritillaria Kurdica - Bulletin of Kurdish Studies, nr 5, s. 100-124,

3. Arabska Wiosna w tureckiej codziennej prasie anglojęzycznej, Studia Medioznawcze nr 1 (56) / 2014. s. 83-98.

4. Ateizm pierwotny jako idea antropologii społeczno-kulturowej, w: Jowita Guja (red.), Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu, Libron, Kraków 2012, s. 241-256.

5. Wpływ Internetu na przemiany w muzyce rozrywkowej, w: Janusz Mucha, (red.), Nie tylko Internet, Nomos, Kraków 2010, s. 88-97.