A A A

Dr Joanna Bocheńska

W latach 2013-2018 kierownik projektu Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej, adiunkt w Zakładzie Iranistyki Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kierownikiem powstałej w 2008 roku Pracowni Studiów Kurdyjskich ZI IO UJ. Tłumacz z języka kurdyjskiego i rosyjskiego, fotograf i publicysta. W swoich badaniach zajmuje się zagadnieniami związanymi z tożsamością i etyką, funkcjonowaniem etyki w przestrzeni literackiej i filmowej, pojęciem tzw. wyobraźni moralnej, honoru i godności, jak również rolą narracji literackich i filmowych w  przeciwdziałaniu zjawiskom subtelnej dehumanizacji, procesami ustanawiania ciągłości kultury, zwłaszcza tzw. tworzeniem dziedzictwa kulturowego i narracji traumy.

 

W latach 1997-2002 studiowała filologię rosyjską w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, kilka lat uczestniczyła również w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez prof. Zbigniewa Łagockiego przy krakowskiej ASP. W 2002-2003 roku dzięki grantowi Fundacji Sorrosa odbyła staż w Moskiewskiej Szkole Filmowej (WGIK) w pracowni filmu dokumentalnego W. A. Mana. W 2004 podjęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim poświęcone kurdyjskiej tożsamości i literaturze uzyskując stypendium z Funduszu K. Estreichera a następnie grant promotorski MNiSZW na realizację pracy doktorskiej (2007-2008). W 2013 roku została wyróżniona stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

Wystawy fotograficzne:


 • Notatki z Podróży Turcja-Kurdystan, 2002, Kraków i Moskwa,
 • Moje 5 minut we WGIK-u, Moskwa 2003
 • W środę wieczorem, Moskwa 2003
 • Opowieści z Anatolii, Kraków 2003,
 • Śladami pamięci. Kościoły ormiańskie w Turcji,Kraków 2004,
 • Między marzeniem a rzeczywistością, Kraków 2005,
 • Kurdystan piękny-niepiękny?, Kraków 2007,
 • Między ciemnością i światłem, Kraków 2009,
 • Drzwi do Raju. Kurdystan iracki z innej perspektywy, Kraków 2013
 • Wybrane publikacje

  Książki

  Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities: The Call of The Cricket, (ed.) Palgrave Macmillan 2018