A A A

Dr Joanna Bocheńska

Kierownik projektu, pracuje w Zakładzie Iranistyki Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest współzałożycielem powstałej w 2008 roku Pracowni Studiów Kurdyjskich ZI IO UJ. Tłumacz z języka kurdyjskiego i rosyjskiego, fotograf i publicysta.

 

W latach 1997-2002 studiowała filologię rosyjską w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, kilka lat uczestniczyła również w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez prof. Zbigniewa Łagockiego przy krakowskiej ASP. W 2002-2003 roku dzięki grantowi Fundacji Sorrosa odbyła staż w Moskiewskiej Szkole Filmowej (WGIK) w pracowni filmu dokumentalnego W. A. Mana. W 2004 podjęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim poświęcone kurdyjskiej tożsamości i literaturze uzyskując stypendium z Funduszu K. Estreichera a następnie grant promotorski MNiSZW na realizację pracy doktorskiej (2007-2008). W 2013 roku została wyróżniona stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Organizowała szereg przedsięwzięć kulturalnych takich jak Polsko-Kurdyjskie Forum Studenckie (we współpracy z Anną Kędzierską i Krzysztofem Lalikiem, Uniwersytet Jagielloński, 2004), Shevbuherk – wieczory z kulturą kurdyjską (Kurdysjkie Centrum Informacji i Dokumentacji 2005/2006), Dni Islamu (Fundacja Znak, Krakowski Klub Dialogu, Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji, 2007), Kurdowie pomiędzy Turcją, PKK i Unią Europejską – panel z udziałem kurdyjskich aktywistów z Europy i Turcji (Fundacja Znak, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Inicjatywa Kurdyjska w Szwecji, TEVKURD, 2008), międzynarodowe seminarium Kurdystan irański (Uniwersytet Jagielloński, 2009) z udziałem kurdyjskich badaczy z Uniwersytetu Exeter i Uniwersytetu w Getyndze, oraz kurdyjskich aktywistów ze Szwecji. Pomagała w organizacji wyprawy do Kurdystanu polskim dziennikarzom i studentom.

 

Indywidualne wystawy fotograficzne:


 • Notatki z Podróży Turcja-Kurdystan, 2002, Kraków i Moskwa,
 • Moje 5 minut we WGIK-u, Moskwa 2003
 • W środę wieczorem, Moskwa 2003
 • Opowieści z Anatolii, Kraków 2003,
 • Śladami pamięci. Kościoły ormiańskie w Turcji,Kraków 2004,
 • Między marzeniem a rzeczywistością, Kraków 2005,
 • Kurdystan piękny-niepiękny?, Kraków 2007,
 • Między ciemnością i światłem, Kraków 2009,
 • Drzwi do Raju. Kurdystan iracki z innej perspektywy, Kraków 2013
 • Wybrane publikacje

  Książki

  Między ciemnością i światłem. O kurdyjskiej tożsamości i literaturze, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011. Monografia jest próbą przedstawienia dynamicznego procesu rozwoju kurdyjskiej tożsamości w XX stuleciu, koncentruje się na zagadnieniach kulturowych i literackich.

 • Program badawczy

  Wartości etyczne i estetyczne kurdyjskiej kultury.