A A A

Wybrane publikacje

Książki

Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities: The Call of The Cricket, (redakcja) Palgrave Macmillan 2018

Rediscovering Kurdistan’s Cultures and Identities: The Call of the Cricket offers insight into little-known aspects of the social and cultural activity and changes taking place in different parts of Kurdistan (Turkey, Iraq, Syria and Iran), linking different theoretical approaches within a postcolonial perspective. The first chapter presents the book’s approach to postcolonial theory and gives a brief introduction to the historical context of Kurdistan. The second, third and fourth chapters focus on the Kurdish context, examining ethical changes as revealed in Kurdish literary and cinema narratives, the socio-political role of the Kurdish cultural institutions and the practices of countering othering of Kurdish migrants living in Istanbul. The fifth chapter offers an analysis of the nineteenth-century missionary translations of the Bible into the Kurdish language. The sixth chapter examines the formation of Chaldo-Assyrian identity in the context of relations with the Kurds after the overthrow of the Ba’ath regime in 2003. The last chapter investigates the question of the Yezidis’ identity, based on Yezidi oral works and statements about their self-identification.

 

 

Opowieści Kurdyjskie Meli Mahmuda Bajazidiego i Augusta Kościeszy-Żaby, wstęp i redakcja naukowa tekstu, seria: Orientalia Polonica, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018

 

 

Opowieści Dengbeżów. Baśnie i bajki kurdyjskie ze zbiorów rodziny Calil, tłum z języka kurdyjskiego (dialektu kurmandżi): Joanna Bocheńska, ilustracje: Paulina Krajewska, Wydawnictwo Namas, Poznań 2014.

 

Książka jest próbą pogodzenia publikacji naukowej, stanowiącej opracowanie tekstów źródłowych (w tym przypadku folkloru kurdyjskiego) z pięknym wydaniem adresowanym do szerszej, nie tylko naukowej, publiczności, w tym przede wszystkim do dzieci. Tłumaczenia powstały w ramach projektu Wiedza i Praktyka Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (2011), zaś samo wydanie zostało dofinansowane przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Między ciemnością i światłem. O kurdyjskiej tożsamości i literaturze, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011.

 

Monografia jest próbą przedstawienia dynamicznego procesu rozwoju kurdyjskiej tożsamości w XX stuleciu, koncentruje się na zagadnieniach kulturowych i literackich. W pierwszej części zatytułowanej Problem Narodu i Narodowej Tożsamości a Kwestia Kurdyjska zostały poddane analizie wybrane teorie dotyczące narodu i narodowej tożsamości w odniesieniu do problemu kurdyjskiego. Praca opiera się w pierwszej kolejności na kulturalistycznych koncepcjach dotyczących narodu w ujęciu Anthony Smitha i Antoniny Kłoskowskiej. Część druga zatytułowana Kurdyjskie Uniwersum Kulturowe przedstawia wybrane zabytki kurdyjskiej tradycji folklorystycznej i klasycznej z uwzględnieniem pojęć takich jak Kurdowie, Kurdystan, język kurdyjski i religia. Część trzecia zatytułowana U Progu Współczesności wprowadza w zagadnienia dotyczące kurdyjskiej historii ostatniego stulecia prezentując polityczną i społeczną rzeczywistość Kurdystanu począwszy od XIX ze szczególnym uwzględnieniem terytorium, które od 1923 roku stało się częścią Republiki Turcji. W drugiej części tego rozdziału zatytułowanym Od Poezji do Prozy przedstawione zostały główne postacie i zagadnienia kurdyjskiego życia literackiego w XX stuleciu stanowiąc szerszy kontekst dla tematów omawianych w kolejnym rozdziale. Część czwarta, Powrót- Literackie Przestrzenie Kurdyjskiej Tożsamości jest analizą twórczości wybranych pisarzy pochodzących z tureckiej części Kurdystanu, piszących zarówno po kurdyjsku jak i po turecku: Yaşara Kemala, Mehmeda Uzuna, Seyita Alpa, Ruşen Arslana i Hesenê Metê. W Zakończeniu zostały podsumowane zagadnienia omawiane w poprzednich rozdziałach ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji kurdyjskiej tradycji literackiej. Książka jest pierwszą w Polsce monografią koncentrującą się na zagadnieniach kurdyjskiej literatury.

 

 

 

Artykuły i rozdziały w książkach:

 

 • Between Honour and Dignity. Kurdish literary and cinema narratives and their attempt to rethink identity and resistance, w: Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities: The Call of The Cricket, (red.) J. Bocheńska, Palgrave Macmillan 2018
 • Fahmkirina Guherînên Exlaqî di Çanda Kurdî de. Xwendina Kitêba Kwame Anthony Appiahî bi navê The Honor Code. How Moral Revolutions Happen. (Przemiany etyczne w kurdyjskiej kulturze w świetle idei Kwama Anthony Appiaha przedstawionych w książce The Honor Code. How Moral Revolutions Happen), w: Derwaze. Kurdish Journal of Social Sciences and Humanities (1), po kurdyjsku, ss. 54-71
 • In search of moral imagination that tells us “who the Kurds are”. Toward a new theoretical approach to Kurdish literature, Kurdish Studies 4(1), 2016, 78-93 Mehmet Dicle and His Iridescent Images from Asûs, 15, 4-21
 • Ehmede Khani’s Hymn to Forgiveness. Salvation of Satan in the Kurdish Classical Poem Mem and Zin, Frittilaria Kurdica. Bulletin of Kurdishstudies, 13-14, 2016, 35-68
 • z Karolem Kaczorowskim, Idee, ideologie, działanie. Prezentacja wywiadów z przedstawicielami kurdyjskich lewicowych i muzułmańskich instytucji kulturalnych w Kurdystanie północnym (Turcja) i Stambule, Frittilaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies, 11-12, 2015, 35-119
 • Renatą Kurpiewską – Korbut, Ciągłość i zmiana. Prezentacja kurdyjskich instytucji kulturalnych w Regionie Kurdystanu w Iraku na bazie materiału zebranego podczas badań terenowych przeprowadzonych w kwietniu i maju 2014, w: Frittilaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies, no. 5, Kraków 06.2014, ss. 22-86
 • Bila Nivîskar û wêjenas neyên kuştin, w: Wêje û Rexne, nr. 2, Diyarbakir 05.2014, ss. 121-132
 • Following The Snake. Yezidi Inspirations in Contemporary Kurdish Literature, w: Frittilaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies, no. 3,4, Kraków 03.2014, ss. 122-152
 • Kurdish Contemporary Literature in Search of Ordo Amoris. Some Reflections on the Kurdish Literary Tradition and Ethics, w: Nûbihar Akademî, no. 1, Istanbul 01.2014, ss. 35-54
 • The Hidden Truth of a Colonial God. Some Reflections on Edward Said's Orientalism and Hesenê Metê's Sinful Words, w: Frittilaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies, no. 1, Kraków 09.2013, ss. 13-21/tłumaczenie kurdyjskie: Rastiya Veşartî ya Xwedayeke Kolonyal, Li ser Orientalîzma Edward Said û Gotinên gunehkara Hesenê Metê Hin Raman, w: Zarema, no 1, Diyarbakir 05.2014, tłum. Umran Aran, ss. 77-84
 • What is the source of good and beauty? Ethic and Aesthetic Aspects of Kurdish Fairy Tales from Jalils’ Family Collection, Folia Orientalia no. 50, Kraków 2013, ss. 215-242, tłumaczenie na dialek sorani języka kurdyjskiego: Serçawî çak û cwanî çiye?, in: Jiwar 17-18, Teheran 2014, tłum. Arf Selimi ss. 73-113
 • Кино веры, надежды и любви. Реализм и метафизика в фильмах Бахмана Кубади, Łazarevskije Cztenija, nr. 2, Moskwa 2013, ss. 150-175
 • Kurdyjska kultura w poszukiwaniu piękna i tożsamości, Przegląd Narodowościowy no. 1, Zielonogórski University, Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi przy Instytucie Politologii, Zielona Góra 2012, s.127-145
 • Turkish EU Accession Process from the Kurdish Perspective, in A.Szymański (ed.), Turkey and Europe - Challenges and Chances, The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2012, s. 23-48
 • We współpracy z rosyjskimi badaczami Noną Szachnazarjan i Igorem Lanczenko Kурдская Мекка? Гора Арарат в восприятии курдов. О символах идентичности Nauczny Żurnal “Diasporas”, 2010, no. 1, Moskwa, s. 152-198
 • Continuity and change. Kurdish contemporary literature and its quests for identity, International Conference: Change and Stability. State Religion and Politics in the Middle East and North Africa, UNUM, Cracow 2010, s.13-18
 • Między nadzieją jedności, a doświadczaniem różnorodności. Ewolucja kurdyjskiej tożsamości narodowej w XX wieku, w: B. Grott (ed.): Różne oblicza nacjonalizmów, Polityka-Religia-Etos, NOMOS, Kraków, 2010, s. 461-487

 

Joanna Bocheńska współpracuje także jako ekspert z Fundacją Kazimierza Pułaskiego (www.pulaski.pl) oraz Fundacją Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae (www.fae.pl), wybrane publikacje:

 

 1. Sytuacja tureckich Kurdów, a starania Turcji o członkostwo w Unii Europejskiej, Biuletyn Opinie Fundacji Amicus Europae, nr. 12/2008
 2. Pomost między Wschodem a Zachodem. Turecka wizja polityki zagranicznej, Biuletyn Opinie Fundacji Amicus Europae nr 11/2009
 3. Tureckie zmagania akcesyjne kontra europejskie partie i frakcje polityczne, Turkey’s accession struggles versus the European parties and political factions, (Polish and English), nr. 17/09 z dnia 21.10.2009, Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego,
 4. Zmiany w polityce Turcji, Policy Papres nr 36/2009, Fundacji Amicus Europae
 5. Neoosmańska wizja polityki zagranicznej Turcji, Biuletyn Opinie Fundacji Amicus Europae, nr. 9/2011,
 6. Kurdystan iracki – cierpliwe poszukiwanie wolności/Iraqi Kurdistan – a patient search for freedom, (Polish and English), Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego, nr 12/2011
 7. Turcja wobec kryzysu syryjskiego, Biuletyn Opinie Fundacji Amicus Europae, nr. 19/2011
 8. Iracko-kurdyjski konflikt o Kirkuk, Biuletyn Opinie no. 24, Warszawa 2012