A A A

CZASOPISMO

 

 • Fritillaria Kurdica 22

  Dwudziesty drugi numer czasopisma Fritillaria Kurdica ukazuje się w ramach projektu ALCITfem. Przedstawiamy w nim pracę magisterską Rodiego Hüseyina Keskina zatytułowaną Cultural Initiatives for Language Revitalisation among Kird/Zaza Women in Turkish Kurdistan (Kulturowe inicjatywy na rzecz rewitalizacji języka wśród Kurdyjek Zaza w Kurdystanie tureckim).

 • 21 wydanie czasopisma

  W 21 - specjalnym - numerze naszego czasopisma przedstawiamy wywiady ze zbieraczami folkloru kurdyjskiego z Bakuru (Kurdystan turecki), Baszuru (Kurdystan iracki) i Chorasanu (Iran). Wywiady zostały przeprowadzone w latach 2020-2022 w różnych dialektach języka kurdyjskiego i tak też są prezentowane: w kurmandżi, zazaki i badini.

 • Fritillaria Kurdica 19-20

  W 19-20 numerze naszego czasopisma przedstawiamy artykuły w języku angielskim, kurdyjskim i polskim. Jest on ostatnim wydaniem biuletynu redagowanego w ramach projektu Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej, który zakończył się 19 lutego 2018.

 • Fritillaria Kurdica 18

  W 18 numerze naszego czasopisma przedstawiamy dwa artykuły w języku polskim. Artykuł Adama Martofla dotyczy zaangażowania rosyjskiego w Syrii w odniesieniu do sprawy kurdyjskiej w Rojavie. Natomiast tekst Jakuba Mirowskiego przybliża rozwój opozycji politycznej i pokojowych działań, również w sferze kultury kurdyjskiej, na rzecz rozwiązania konfliktu w Turcji.

 • Fritllaria Kurdica nr.17

  W 17 numerze naszego czasopisma przedstawiamy publikacje pokonferencyjne, artykuły w języku angielskim i kurdyjskim (dialekcie kurmandżi i sorani). Teksty znajdujące się w niniejszym numerze w większości prezentowane były na ubiegłorocznej konferencji zorganizowanej w ramach naszego projektu badawczego i zatytułowanej Uncovering The Past Towards the Future, Uniting Experiences and Values. Kurdistan in Western and Eastern Research Tradition, która odbywała się będzie w dniach 24-26.10.2016 w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Nadrzędnym celem konferencji było zorganizowanie możliwości spotkania badaczom z Kurdystanu, Europy Zachodniej i Środkowowschodniej.

 • Fritllaria Kurdica nr.16

  W 16 numerze naszego czasopisma przedstawiamy dwa obszerne teksty w języku polskim i kurdyjskim (kurmandżi) poświęcone rzeczywistości Jezydów mieszkających w Gruzji i Kurdów osiedlonych w Chorasanie, a więc na terenach poza Kurdystanem.

 • Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies nr.15

  W 15 numerze naszego czasopisma przedstawiamy twórczość Mehmeta Dicle, młodego i utalentowanego kurdyjskiego pisarza pochodzącego z Kurdystanu północnego (Turcja) i obecnie mieszkającego w Stambule. Pierwszy zbiór opowiadań kurdyjskiego pisarza zatytułowany Asûs ukazał się w 2005. Po nim wyszły kolejne Nara (2010) i Ta (2013) przynosząc Dicle rozgłos i uznanie krytyków.

 • Fritillaria Kurdica nr. 13-14

  W trzynastym i czternastym (podwójnym) numerze naszego czasopisma przedstawiamy artykuły w języku angielskim powstałe zarówno w ramach projektu badawczego, jak i teksty gościnne lub powstałe w ramach innych projektów badawczych. Czasopismo jest do pobrania poniżej w formie pliku pdf.

 • Fritillaria Kurdica.Bulletin of Kurdish Studies Nr. 11-12

  W jedenastym i dwunastym (podwójnym) numerze naszego czasopisma przedstawiamy dwa artykuły w języku angielskim i polskie opracowanie wywiadów z reprezentantami kurdyjskich instytucji kulturalnych w Turcji. Wszystkie artykuły powstały w ramach projektu badawczego.

 • Fritillaria Kurdica.Bulletin of Kurdish Studies No. 10

  W 10 numerze miesięcznika przedstawiamy wybór poezji i prozy tworzonej przez Kurdów w języku perskim w Kurdystanie wschodnim (Iran). Współczesna literatura kurdyjska przeszła w ostatnich dziesięcioleciach wiele przemian i u progu 21 wieku ukonstytuowała się bezsprzecznie jako literatura pisana przede wszystkim w języku kurdyjskim (jego różnych dialektach: sorani, kurmandżi i zaza). Jednakże, oprócz tego głównego nurtu istnieje wciąż także twórczość kurdyjska powstająca w językach oficjalnych (tj. perskim, tureckim, czy arabskim).

 • Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies nr. 9

  W 9 numerze naszego biuletynu Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies oddajemy do rąk polskiego czytelnika niewielkie dziełko, powstałe w połowie XIX wieku, jako efekt wspólnej pracy Polaka, dyplomaty w służbie carskiej Rosji, Augusta Kościeszy-Żaby i kurdyjskiego uczonego i duchownego Meli Mahmuda Bajazidiego.

 • Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies no. 7-8

  Mamy przyjemność przedstawić nowy podwójny numer naszego biuletynu Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies no. 7-8. Tym razem jest on wielojęzyczny. Numer jest do pobrania w wersji pdf na dole strony.

 • Frittilaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies no.6

  Szósty numer naszego czasopisma jest poświęcony współczesnej poezji kurdyjskiej. Przedstawiamy w nim wybór wierszy pięciu poetów i pięciu poetek pochodzących z czterech części Kurdystanu i piszących zarówno w dialekcie kurmandżi, jak też sorani języka kurdyjskiego.

 • Frittilaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies no.5

  Zapraszamy do lektury nowego numeru naszego biuletynu Frittilaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies no. 5. Tym razem prezentujemy artykuły w języku polskim i kurdyjskim, owoc naszych badań w ramach projektu.

 • Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies. no. 3,4

  Prezentujemy nowy, podwójny, numer naszego kwartalnika Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies nr. 3,4. Przedstawiamy w nim przede wszystkim teksty zaprezentowane podczas międzynarodowego seminarium The Diverse Heritage of Yezidi Tradition oraz kilka innych artykułów. Po raz pierwszy pojawiają się w naszym biuletynie artykuły w języku kurdyjskim (dialekcie kurmandżi).

 • Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies. nr. 2

  Przedstawiamy drugi numer naszego czasopisma Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies. Tym razem jest on adresowany do polskiego czytelnika, ponieważ zawiera polskie tłumaczenia kurdyjskiej literatury współczesnej, cztery opowiadania kurdyjskich pisarzy i cztery wiersze kurdyjskiej poetki w tłumaczeniu Joanny Bocheńskiej.

 • Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies nr.1

  Przedstawiamy pierwszy numer naszego kwartalnika: Fitillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies. nr. 1

 • O czasopiśmie

  Kwartalnik o nazwie Fritillaria kurdica. Bulletin of Kurdish Studies może wydać się na pierwszy rzut oka dość zagadkową ideą. Wpisuje się ona jednak w postkolonialną perspektywę przyjętą przez nasz zespół badawczy. Fritillaria kurdica (pełna nazwa Fritillaria crassifolia subsp. kurdica, polska nazwa Szachownica kurdyjska) jest nazwą kwiatka rosnącego na terytorium odpowiadającym mniej więcej granicom Kurdystanu. Naukowa nazwa rodzaju pochodzi od łacińskiego słowa fritillus oznaczającego pudełko do gry w kości, które nieco przypominają kwiaty rośliny.