A A A

Fritillaria Kurdica.Bulletin of Kurdish Studies No. 10

W 10 numerze miesięcznika przedstawiamy wybór poezji i prozy tworzonej przez Kurdów w języku perskim w Kurdystanie wschodnim (Iran). Współczesna literatura kurdyjska przeszła w ostatnich dziesięcioleciach wiele przemian i u progu 21 wieku ukonstytuowała się bezsprzecznie jako literatura pisana przede wszystkim w języku kurdyjskim (jego różnych dialektach: sorani, kurmandżi i zaza). Jednakże, oprócz tego głównego nurtu istnieje wciąż także twórczość kurdyjska powstająca w językach oficjalnych (tj. perskim, tureckim, czy arabskim). Nie łatwa do zaklasyfikowania pod względem przynależności narodowej, często marginalizowana zarówno ze strony oficjalnej polityki kulturalnej państwa, jak i samych Kurdów, stawiających na rozwój literatury w ojczystym języku, jest ciekawa ze względu na pogranicze światów, w których funkcjonuje. Autorem tłumaczeń i opracowania jest Dorota Słapa. W numerze prezentujemy poezje i opowiadania następujących twórców Beroja Akreyi, Farjada Sziri, V.M.Airu, Nahid Kabiri, Nasrin Haszemî Far, Mansura Jaquti, Pejman Esmaeili, Amira Sancabî, Alego Aşrafa Derviszjana, Farhada H. Gouran.