A A A

Leszek Dzięgiel (1931-2005)

Etnografê polonȋ bû ku di salên 70an de lêkolȋnên xwe li Afganistan û Kurdistan pêk anȋn. Pirtûka wȋ ya bi navê Węzeł Kurdyjski (Girê Kurdȋ) sala 1992 hat çap kirin.