A A A

W kręgu problematyki Kurdów i Kurdystanu

W kręgu problematyki Kurdów i Kurdystanu (Issues Concerning the Kurds and Kurdistan, papers from international conference) , ed. Adnan Abbas, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "W Kręgu Problematyki Kurdów i Kurdystanu" wydane przez Katedrę Orientalistyki UAM, Poznań 2004