A A A

Leszek Dzięgiel Węzeł Kurdyjski

Leszek Dzięgiel, Węzeł kurdyjski. Kultura.Dzieje. Walka o przetrwanie (Kurdish Knott. Culture. History. Struggle to Survive), Universitas, Kraków, 1992