A A A

Legal qualification of the Anfal Operation

Ireneusz Kamiński, Kwalifikacja prawna operacji al-Anfal. Ekspertyza prawna (Legal qualification of the Anfal Operation), Publisher: Ziyad Raoof, Kraków 2016