A A A

Kurdystan Perspektywy badawcze

Kurdystan. Perspektywy badawcze (Kurdistan. Research perspectives), edited by Marek Hałaburda and Marcin Rzepka, Scientia Plus: Kraków 2018