A A A

Kurdish stories

Opowieści Kurdyjskie Meli Mahmuda Bajazidiego i Augusta Kościeszy-Żaby (Kurdish stories of Mela Mahmud Bayazidi and August Kościesza-Żaba), Księgarnia Akademicka, Orientalia Polonica, Kraków 2018. The book was edited by Joanna Bocheńska and Marcin Rzepka.