A A A

Abdul Rahman Ghassemlou Kurdystan i Kurdowie

Abdul Rahman Ghassemlou, Kurdystan i Kurdowie (Kurdistan and the Kurds), Książka i Wiedza, Warszawa 1969