A A A

Zróżnicowanie religijne i etniczne

18.10.2013

Zróżnicowanie religijne i etniczne chrześcijan w Kurdystanie – konstruowanie różnicy kulturowej.

Krzysztof Lalik

 

Tematem wystąpienia będzie zróżnicowanie religijnym i etniczne chrześcijan w Kurdystanie, zwłaszcza irackim i tureckim.

Poruszone zostaną zagadnienia takie jak:

- liczebność i rozmieszczenie wspólnot chrześcijańskich w Kurdystanie (głównie Asyryjczycy i Ormianie): współcześnie i w przeszłości

- omówienie historycznych różnic i podobieństw między tymi wspólnotami

- środowisko etniczne i religijne powstawania kulturowych różnic i podobieństw między nimi

- postrzeganie różnic kulturowych obecnie

Jeśli chodzi o podejście teoretyczne to chcę się odnieść zwłaszcza do koncepcji tworzenia różnic kulturowych opisanej przez Anię Loombę, Anthon’ego Smitha oraz koncepcji tworzenia granic kulturowych według Fredrika Bartha. W tym kontekście chciałbym odpowiedź na pytanie w jakim stopniu tworzenie i utrzymywanie się różnic kulturowych między chrześcijanami w Kurdystanie ma związek z charakterystyczną polityką krajów kolonialnych i postkolonialnych, a na ile wynika z procesów społecznych, które od dawna występują także wśród chrześcijan w Europie.