A A A

Zmiany historyczne a tożsamość jezydów

27.03.2015

Zmiany historyczne a tożsamość jezydów

Krzysztof Lalik

 

 

Niniejszy wykład będzie poświęcony zmianom i ciągłości tożsamości jezydów w perspektywie przemian historycznych. Mówiąc o tożsamości danej społeczności, zwłaszcza w perspektywie socjologicznej i antropologicznej, często podkreśla się, że kluczowymi jej elementami są religia, język, tradycje i zwyczaje. Jednakże elementy te nie funkcjonują w społecznej izolacji i ich praktykowanie i przywiązanie do nich jest w jakimś stopniu zależne także od czynników ekonomicznych i politycznych. Sytuację tę dobrze obrazuje okres przejścia Iraku spod władzy osmańskiej pod mandat brytyjski i później w Irak niepodległy. W każdym z tych okresów jezydzi, podobnie jak inne mniejszości etniczne i religijne, musiały znajdować swoje miejsce w strukturze politycznej i społecznej Iraku starając się na ogół, by konsensus z władzą nie wpływał  destrukcyjnie na ich własną kulturę i solidarność społeczną. Wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu tożsamość społeczności jezydów w Iraku była uzależniona od zmian politycznych i ekonomicznych zachodzących w tym kraju zwłaszcza w jego okresach przejściowych.