A A A

Wystawa fotografii Witolda Rajkowskiego

Pracownia Studiów Kurdyjskicj ZI IO UJ serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy Bliski Wschód i Afryka Północna w obiektywie (orientalisty) Witolda Rajkowskiego (fotografie z lat 30.-50. XX wieku),który odbędzie się 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1, III piętro, Galeria na Poddaszu).

 

 

Witold Władysław Rajkowski (1910-1957?), w latach 1936-1939 przebywał w Egipcie (nauka j. arabskiego, w tym w latach 1938-1939 uczęszczał w charakterze wolnego słuchacza na wykłady na Uniwersytecie Króla Fuada I, obecnie znanym pod nazwą Uniwersytet Kairski), korespondent prasowy; W 1939 r. pracował w Konsulacie Generalnym RP w Jerozolimie; W 1940 r. w Wojsku Polskim we Francji, następnie w Wielkiej Brytanii; W 1941 r., decyzją rządu polskiego w Londynie, został oddelegowany do służby („Omar”, w ramach Akcji Kontynentalnej) na Bliskim Wschodzie (Liban, Egipt, Palestyna i Syria); Od 1942 do 1945 r. pracował w Poselstwie RP w Bagdadzie, w tym w charakterze urzędnika prasowego; W 1946 r. został ponownie wcielony do służby wojskowej, przydzielono go do the Allied Liaison Staff GHQ MELF (Middle East Land Forces) w Kairze. Następnie mianowany Public Relations Officer; Pełnił także funkcję korespondenta polskiej prasy wojskowej; Od 1947 r. w Anglii; w latach 1948-1953 studiował na SOAS (the School of Oriental and African Studies), University of London; W 1955 r. obronił tam doktorat: Early Shi’ism in Iraq (Wczesny szyizm w Iraku); Od 1956 w Durham Colleges (obecnie Uniwersytet Durham) jako Research Fellow; W 1957 r. wyprawił się na ekspedycję naukową do Libii w celu badania ludu Tubu [lud zamieszkujący południowo-wschodnią Saharę, głównie północ Czadu (góry Tibesti), także południowy-wschód Libii, północ Nigru oraz północno-zachodni Sudan]; Zmarł w trakcie tej wyprawy, w południowej Libii, na pustyni, prawdopodobnie z wycieńczenia; Pochowany został na angielskim cmentarzu wojskowym w Bengazi.

 

 

Kolekcjoner, świetny orientalista i podróżnik, miał wielu przyjaciół wśród Kurdów. Jego opowiadania o nich były fascynujące. [R. Stefanowski, Szczenięcy Bagdad, Wspomnienia, „Zdanie” 1994, nr 1, s. 40]. Autor raportu pt. Sprawy Kurdyjskie (1943), Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, A.11/3b [3/Bl.Wsch – Biuro Studiów Bliskiego i Środkowego Wschodu]; Artykułów: Wśród gór Kurdystanu, „Parada. Dwutygodnik Ilustrowany Armii Polskiej na Wschodzie” 1943, nr 1 (28 XI), s. 6-7, A Visit to Southern Kurdistan, „The Geographical Journal” 1946, vol. 107, no. 3-4, s. 128-134, Kurdowie i Kurdystan, Następny akt ekspansji Sowietów, „Tygodnik Jednostek Wojska na Środkowym Wschodzie APW” 1946, nr 19 (12 V), s. 3, 6.

 

 

Wykład otwierający wygłosi dr Antoni Przemysław Kosowski -biograf Witolda Rajkowskiego, pomysłodawca i współorganizator wystawy, prezentowanej już w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przedsięwzięcie jest częścią większego autorskiego projektu dra Antoniego P. Kosowskiego zakładającego naukowe opracowanie dorobku Witolda Rajkowskiego. Projekt, nad którym opiekę merytoryczną sprawuje dr hab. Hieronim Kaczmarek z Uniwersytetu Szczecińskiego, wsparli finansowo miasto Bydgoszcz oraz Polonia Aid Foundation Trust (PAFT) w Londynie. Monografia pt. Witold Władysław Rajkowski. Podróżnik i orientalista. Wybór pism, wstęp i komentarze Antoni Przemysław Kosowski, ukaże się nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka. Dr Antoni Przemysław Kosowski jest absolwentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, Pracowni Języka i Kultury Arabskiej oraz Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Studiował język arabski w Egipcie (Aleksandrii). Autor książek: Nowojorski meczet Rzeczypospolitej. Historia gminy tatarskiej w Stanach Zjednoczonych (2011), także Stosunki polsko-egipskie w latach 1927-1945 (2017) oraz monografii poświęconej polskiemu orientaliście, Witoldowi Rajkowskiemu (złożona do druku). Uczestnik projektu dokumentacyjno-badawczego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze, dotyczącego historii kontaktów polsko-egipskich. Laureat grantu Polonia Aid Foundation Trust (PAFT) w Londynie (dwukrotnie), również stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury (Biuro Kultury Bydgoskiej, w imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy). Pomysłodawca i współautor, wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Egiptu „Herhor”, wystawy (2017, Uniwersytet Warszawski) przedstawiającej wybrane akcenty z historii polsko-egipskich stosunków dyplomatycznych.