A A A

Wybrane publikacje

Książka

 

Społeczność międzynarodowa wobec Kurdów irackich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

 

Artykuły:

 

  1. Parlamenty w Afganistanie, Iraku i Kurdystanie irackim”, Ł. Fyderek, P. Fudała, R. Kurpiewska-Korbut, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
  2. Dziedzictwo kulturowe jako element promocji międzynarodowej i polityki rozwojowej Turcji” [w:] „Zarządzanie w Kulturze”, (red.) E. Kocój, E. Orzechowski, tom 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 63-76.
  3. Beneficjenci pomocy rozwojowej – kraje rozwijające się, [w:] „Wprowadzenie do problematyki pomocy rozwojowej”, Ł. Fyderek, K. Jarecka-Stępień, R. Kurpiewska-Korbut, J. Stępień, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 155-178.
  4. Donatorzy pomocy rozwojowej” [w:] „Wprowadzenie do problematyki pomocy rozwojowej”, Ł. Fyderek, K. Jarecka-Stępień, R. Kurpiewska-Korbut, J. Stępień, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 123-154.
  5. Transformacja Gospodarki Regionu Kurdystanu Irackiego [w:] "Państwo, wspólnota i religia. Wybrane zagadnienia procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie" (red.) K. Kościelniak, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2010, s. 55-80.
  6. Kurdistan. The Other Iraq. Kampania promocyjna Kurdystanu irackiego w Stanach Zjednoczonych” [w:] „Kurdowie i Kurdystan Iracki na przełomie XX i XXI wieku”, red. A. Abbas, P. Siwiec, Wydawnictwo Naukowe WAM, Poznań 2009, s. 321-329.