A A A

Wybrane publikacje

Książka

 

Społeczność międzynarodowa wobec Kurdów irackich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

 

Artykuły i rozdziały w książkach:

 

  • “The Socio-Political Role of Modern Kurdish Cultural Institutions” [w:] „Rediscovering Kurdistan’s Cultures and Identities. The Call of the Cricket”, (red.) J. Bocheńska, Palgrave Studies in Cultural Heritage and Conflict 2018.

  • „Aktywność polityczna diaspory kurdyjskiej w Europie” [w:] „Kurdystan. Perspektywy Badawcze”, (red.) M. Hałaburda, M. Rzepka, Scientia Plus, Kraków 2018.

  • "Polityka zarządzania kryzysem uchodźczym w Turcji" [w:] Krakowskie Studia Międzynarodowe, (red.) J. Zdanowski, numer 3 (XIV) Kraków 2017.

  • „Kurdyjska kultura i instytucje kulturalne oraz ich rola w kształtowaniu procesu pokojowego w Turcji i na Bliskim Wschodzie”, J. Bocheńska, R. Kurpiewska-Korbut [w:] "Nowa" Turcja: aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne”, (red.) Wódka Jakub, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015.

  • “Modern Kurdish Theater in Turkey. Between Political and Non-Political Nature [w:] Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies, No. 13-14, Kraków 09.2016.

  • „Ciągłość i zmiana. Prezentacja kurdyjskich instytucji kulturalnych w Regionie Kurdystanu w Iraku (…)", J. Bocheńska, R. Kurpiewska-Korbut [w:] Frittilaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies, No. 5, Kraków 06. 2014.

  • ”Culture and political power on local level in Turkey. The case of Diyarbakır (Amed)” [w:] Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies, No. 1/09, Kraków 2013.

  • “Cultural Policy of the Kurdistan Regional Government in Iraq. Some Preliminary Notes” [w:] Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies, No. 3/03, Kraków 2014.

  • „Budowanie parlamentaryzmu Doświadczenia z Afganistanu, Iraku i Kurdystanu Irackiego", Ł. Fyderek, P. Fudała, R. Kurpiewska-Korbut, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

  • „Dziedzictwo kulturowe jako element promocji międzynarodowej i polityki rozwojowej Turcji" [w:] „Zarządzanie w Kulturze", (red.) E. Kocój, E. Orzechowski, tom 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

  • „Donatorzy pomocy rozwojowej"; „Beneficjenci pomocy rozwojowej – kraje rozwijające się" [w:] „Wprowadzenie do problematyki pomocy rozwojowej", Ł. Fyderek, K. Jarecka-Stępień, R. Kurpiewska-Korbut, J. Stępień, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.

  • „Transformacja Gospodarki Regionu Kurdystanu Irackiego" [w:] "Państwo, wspólnota i religia. Wybrane zagadnienia procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie", (red.) K. Kościelniak, Wyd. UNUM, Kraków 2010.

  • „Kurdistan. The Other Iraq. Kampania promocyjna Kurdystanu irackiego w Stanach Zjednoczonych" [w:] „Kurdowie i Kurdystan Iracki na przełomie XX i XXI wieku", (red.) A. Abbas, P. Siwiec, Wydawnictwo Naukowe WAM, Poznań 2009.

  • „Przemiany polityczne w Kurdyjskim Regionie Autonomicznym w Iraku od 1991 roku" [w:] „Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne", Kraków, 27-28.04.2007, (red.) A. Kapiszewski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

  • „Dążenia polityczne Kurdów w Iraku" [w:] „Krakowskie Studia Międzynarodowe, Północna Afryka, Bliski i Daleki Wschód", (red.) A. Kapiszewski, nr 1 (IV), Krakowska Szkoła Wyższa im. A. F. Modrzewskiego, Kraków 2007.