A A A

Wątki jezydzkie w literaturze

20.03.2015

Wątki jezydzkie w literaturze kurdyjskiej

Dr Joanna Bocheńska

 

 

Kurdyjska idea narodowa uczyniła z jezydzkiej tradycji religijnej i folklorystycznej ważny element kurdyjskiego uniwersum kulturowego. Pamięć o nie-islamskich korzeniach kurdyjskiej kultury, która w oczywisty sposób przetrwała w jezydzkich obyczajach i rytuałach, stała się ważnym elementem konstruowania swojego odrębnego narodowego „my”. Proces ten odbywał się w ostatnich dziesięcioleciach również z udziałem kurdyjskiej literatury współczesnej. Pisarze często czerpali z jezydzkiej symboliki, czyniąc ją zarówno wytrychem dla wprowadzenia Sacrum do swoich utworów, jak też wyposażając ją w nowe, współczesne interpretacje. Wątki te stanowiły i stanowią więc ważny znaczeniowo pomost pomiędzy tradycyjną i nowoczesną wyobraźnią moralną pozwalając na reinterpretację wielu wartości.