A A A

Wartość kultury kurdyjskiej

11.10.2013

Wartość kultury (kurdyjskiej) mierzona ilością ksiąg.Normatywna funkcja przekładu w praktyce kolonialnej.

dr Marcin Rzepka

 

W europejskich, zwłaszcza misyjnych, opisach języka kurdyjskiego z XIX wieku pojawiają się odwołania do pisma, lub raczej jego braku, jako nieodłącznym elemencie świadczącym – zdaniem piszących – o pośledniości nie tyle samego języka, ile całej kultury kurdyjskiej. Waloryzowanie kultury poprzez istniejący w niej tekst pisany stanowi rodzaj powszechnej praktyki. A zatem przekład, poprzedzony próbą zapisania języka, stanowi tekst szczególny, normatywny dla „niepiśmiennej” dotąd kultury. Jak zatem zmienia się postrzeganie kultury po zaistnieniu w niej tekstu? Czy prowadzi ono do powstania twórczości oryginalnej, do powstania ksiąg? Kategoria księgi wydaje się tu niezwykle ważna chodzi wszak o tłumaczenia biblijne, o Biblię samą, która w rozważaniach Bhabhy reprezentuje uniwersum kulturowe kolonizatora.