A A A

W kręgu problematyki Kurdów i Kurdystanu

W kręgu problematyki Kurdów i Kurdystanu, red. Adnan Abbas, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "W Kręgu Problematyki Kurdów i Kurdystanu" wydane przez Katedrę Orientalistyki UAM, Poznań 2004