A A A

Transnarodowe powiązania

17.04.2015

Transnarodowe powiązania - współczesna rola diaspory kurdyjskiej

Karol Kaczorowski

 

W XX wieku kurdyjskie migracje międzynarodowe wiązały się w dużej części z trudnymi sytuacjami politycznymi w państwach pomiędzy którymi leży Kurdystan. Część badaczy opowiada się za tezą, iż środowiska kurdyjskie poza Turcją, Irakiem, Iranem i Syrią, w znaczącej mierze przyczyniły się do popularyzacji idei tożsamości kulturowej Kurdów oraz umiędzynarodowienia problemów Kurdów. W związku z przemianami takimi jak: uzyskanie znaczącej autonomii w Kurdystanie Południowym, rozpoczęcie procesu pokojowego z Turcją oraz ogłoszenie autonomii kantonów Kurdystanu Zachodniego, można sądzić, iż rola zagranicznych instytucji kurdyjskich nabrała nowego znaczenia. Referat oparty będzie na analizach autorstwa uczonych takich jak: Minoo Alinia, Khalid Khayati, Martin van Bruinessen oraz Renata Kurpiewska-Korbut. Wystąpienie będzie zachętą do debaty nad przemianami oddziaływań kurdyjskich powiązań międzynarodowych