A A A

Seminarium Projektu

Począwszy od 19 marca realizowaliśmy cotygodniowe seminaria (piątek, 18.15, goszcząc w Sali 404 Zakładu Turkologii IO UJ) dyskutując nad wybranymi zagadnieniami postkolonializmu i studiów kurdyjskich. Celem spotkań było przede wszystkim lepsze poznanie własnych przestrzeni badawczych i omówienie niektórych znaków zapytania stawianych przez perspektywę postkolonialną. W spotkaniach brali udział: dr Joanna Bocheńska, dr Marcin Rzepka, dr Renata Kurpiewska-Korbut, Krzysztow Lalik i Karol Kaczorowski.