A A A

Rożawa

Cezary Błaszczyk, Rożawa. Demokratyczny konfederalism i myśl ustrojowa Demokratycznej Federacji Północnej Syrii, Wydawnictwo C.H. Beck, 2019