A A A

Rola tłumacza

27.02.2015

Artur Zwolski

Rola tłumacza jako osoby przybliżającej kultury, języki i literatury

 

 

Celem prezentacji jest przedstawienie słuchaczom bogatej problematyki związanej z tłumaczeniami z wielu języków i wywołanie dyskusji. Spotkanie dwóch i więcej kultur prowadzi do pytań o istotę języka, literatury, kultury, o zadania, kompetencje i odpowiedzialność tłumacza, o relację między tekstem oryginalnym a przetłumaczonym tekstem. Tłumacz może spełniać różne funkcje: badacza, ambasadora kultury własnej i tłumaczonej, osoby rozbudzającej zainteresowania różnymi kulturami. Może on kształtować gust literacki rodzimej publiczności literackiej i przekazywać nowe wartości, nieobecne dotychczas w kulturze rodzimej. Dobry przekład, który trafi do czytelników, ma szansę przedstawić w reprezentatywny sposób dane dzieło (choć nigdy go nie zastąpi), kulturę, na gruncie której ono powstało i zachęcić do nauki języka oryginału.