A A A

Religia w relacjach międzyetnicznych

17.01.2013

Religia w relacjach międzyetnicznych

Krzysztof Lalik

 

Religia w relacjach międzyetnicznych Religia lub sam stosunek do religii jest powszechnie uważany za jeden z najważniejszych czynników konstytuujących tożsamość społeczeństw od zarania dziejów. Nic dziwnego zatem, że w sytuacjach konfliktowych między różnymi grupami ten element tożsamości nie pozostaje obojętny, lecz jest celowo podkreślany, bo skutkuje wzmocnieniem poczucia jedności i solidarności grupy.Dochodzi nawet czasem do tak silnego sprzężenia religii z polityką, że w konsekwencji dokonuje się „etnicyzacja religii” (upolitycznienie religii) albo „sakralizacja etnosu” (ureligijnienie polityki).

 

Można to było zaobserwować podczas wojny na Bałkanach między Chorwatami, Serbami a Bośniakami czy Albańczykami, czy w konflikcie islamsko-żydowskim w Palestynie, czy islamsko-chrześcijańskim w Nigerii i Sudanie lub niedawnym konflikcie szyicko-sunnickim w Iraku. Religia nie pozostaje też czynnikiem obojętnym we współczesnych relacjach chrześcijan z muzułmanami w Kurdystanie. Nie znaczy to jednak, że jest to element wszechobecny i warunkujący całokształt tych stosunków. W niniejszym referacie skupię się na wyjaśnieniu roli religii w stosunkach etnicznych i próbie odpowiedzi na pytanie czy religia zawsze stanowi element konfliktogenny w relacjach między grupami różnego wyznania.