A A A

Przemoc symboliczna i kapitał kulturowy

25.10.2013

Przemoc symboliczna i kapitał kulturowy w ujęciu Pierre’a Bourdieu

dr Renata Kurpiewska-Korbut

 

Tematem spotkania będą podstawowe kategorie badawcze socjologicznego systemu teoretycznego Pierre’a Bourdieu, tj. przemoc symboliczna i kapitał kulturowy. Opisywane przez tegoż teoretyka relacje dominacji-podległości oparte na systemie symbolicznym, w jaki wyposażone są społeczeństwa (stanowiące zarazem fundamentalne zagadnienie studiów postkolonialnych), jak również jego koncepcje struktur kapitału kulturowego i społecznego oraz ich wpływu na funkcjonowanie poszczególnych społeczności wydają się interesującym i użytecznym narzędziem do analizy stosunków turecko-kurdyjskich w kontekście publicznej działalności kulturalnej i edukacyjnej w Turcji.