A A A

Praca doktorska Abdullaha J. Fataha

Jest nam miło poinformować o odkryciu najprawdopodobniej pierwszej pracy doktorskiej napisanej na polskim uniwersytecie przez Kurda Abdullaha Jalala Fataha. Praca nosi tytuł Problemy rozwoju i upowszechniania kultury kurdyjskiej w Iraku. Powstawała pod opieką merytoryczną prof. Józefa Chałasińskiego na Uniwersytecie Łódzkim, obroniona została w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1978 roku. Za niniejsze odkrycie jesteśmy bardzo wdzięczni synowi Abdullaha J. Fataha - Karwanowi Fatah-Black mieszkającemu w Holandii. Za informacje dotyczące Abdullaha J. Fataha dziękujemy również naszemu drogiemu przyjacielowi, "najstarszemu Kurdowi w Polsce", Ali Ghafourowi.

 

Niniejsze odkrycie oznacza, że studia kurdyjskie w powojennej Polsce zostały zapoczątkowane przez Kurda, a nie jak dotąd sądziliśmy polskiego etnografa Leszka Dzięgla, mimo że to jego książka Węzeł kurdyjski była pierwszą opublikowaną pracą. Cieszy nas to tym bardziej, że nasz ukończony w 2018 roku projekt badawczy promował perspektywę postkolonialną a więc "głos samych Kurdów" oraz stanowił niezwykłą kontynuację zainteresowań Abdullaha Jalala Fataha, mimo że o jego pracy do niedawna nic nie było nam wiadomo.

 

Więcej o Abdullahu Jalalu Fatahu pod linkiem.