A A A

Postdoc 3 w projekcie ALCITfem

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Kraków, Polska) ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego (post-doc) w zespole naukowym Centrum Zaawansowanych Studiów Ludnościowych i Religijnych (CASPAR).

Dyscyplina: politologia i administracja publiczna,

Okres zatrudnienia: sierpień 2022 - grudzień 2023

w projekcie badawczym Aktywizm i jego moralne i kulturowe podstawy: alternatywne obywatelstwo i role kobiet w Kurdystanie i diasporze (ALCITfem) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Grieg / Funduszy norweskich. Kandydat będzie zobowiązany do przygotowania krótkiego projektu badawczego wraz z uzasadnieniem wkładu do tzw. Work Package 3 (WP3, patrz załącznik do niniejszego konkursu) pt.: „Doing Family”: Negocjacje społeczne ról płci wśród transnarodowych rodzin kurdyjskich. Projekt musi być sporządzony w języku angielskim.

 

 

Więcej szczgółów pod linkiem.