A A A

Performans Dengbeżów jako inspiracja dla współczesnego kurdyjskiego teatru i muzyki

Mamy przyjemność zaprosić na seminarium online zatytułowane Performans Dengbeżów jako inspiracja dla współczesnego kurdyjskiego teatru i muzyki, które odbędzie się 20 kwietnia 2021 o godzinie 15.00 czasu centralno-europejskiego z udziałem:

Dr Duygu Çelik (Uniwersytet Munzur)

Dengbêjî and Return to Source: Discussions on Kurdish Theatre in Turkey (Tradycja dengbeżów I powrót do źródeł: dyskusja wokół teatru kurdyjskiego w Turcji)

 

i

 

Dr Arguna Çakıra (Uniwersytet Bristol)

 

Miradê Kinê Among His Contemporaries: Recorded Music, Urbanisation, and Kemaçe Performance in the 1970s (Miradê Kinê i jego współcześni: Rejestracja muzyki, procesy urbanizacyjne i performans kemançe w latach 70 tych)

 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację na spotkanie https://Universityofexeter.zoom.us/meeting/register/tJIvcOygrT0iE9A4-SIsJ0w5RnVgWyK3EGzb

 

Po zarejestrowaniu otrzymają państwo email z informacjami dotyczącymi spotkania.

 

Dr Duygu Çelik jest adiunktem na wydziale Dramaturgii Teatralnej, Sztuk Pięknych, Projektowania i Architektury Uniwersytetu Munzur (Dersim / Tunceli, Turcja). Uzyskała tytuł licencjata z matematyki. Jej praca magisterska była pierwszym studium poświęconym nowoczesnemu teatrowi improwizacji w Turcji. Jej rozprawa doktorska pt. „Tradycja Dengbeżów i jej wpływ na teatr kurdyjski w Turcji” jest pierwszą i jedyną rozprawą doktorską poświęconą teatrowi kurdyjskiemu w Turcji. Oparta jest na 5 latach (2012-2017) badań terenowych, podczas których zebrała materiały audio-wizualne dotyczące dengbeżów i teatru kurdyjskiego. Wykładała dramaturgię i historię teatru na różnych uniwersytetach w Stambule. Pracowała także jako dramaturg i reżyser w różnych amatorskich i zawodowych grupach teatralnych.

 

Argun Çakır jest antropologiem i etnomuzykologiem specjalizującym się w sposobie życia i pracy opartej na wędrówce z uwzględnieniem kontekstu geokulturowego w Kurdystanie. W ramach doktoratu (studia kurdyjskie, Universytet Exeter) badał przemiany społeczno-gospodarcze grup perypatetycznych na obszarze wokół Mardin (Mêrdîn) w południowo-wschodniej Turcji. Jego praca etnomuzykologiczna koncentruje się na kurdyjskiej śpiewanej literaturze ustnej i jej wykonawcach, zwłaszcza ich roli w budowaniu narodu kurdyjskiego oraz tradycji performansu kemaçe w okolicy Mêrdîn. Obecnie pracuje jako postdoc na Wydziale Muzyki Uniwersytetu w Bristolu.

 

Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Exeter

 

Seminarium organizowane jest w ramach projektu badawczego Obywatele świata: Współczesna literatura kurdyjska i proces kształtowania dziedzictwa kulturowego jako sposoby transformacji i rewitalizacji kurdyjskiego języka i tradycji ustnej finansowanego z programu Opus-17 Narodowego Centrum Nauki.