A A A

Opowieści Dengbeżów

Nakładem Wydawnictwa Namas ukazała się właśnie książka Opowieści Dengbeżów. Baśnie i bajki kurdyjskie ze zbioru rodziny Calil. Baśnie zostały przetłumaczone z języka kurdyjskiego (dialektu kurmandżi), opatrzone wstępem i opracowane przez Joannę Bocheńską oraz zilustrowane przez Paulinę Krajewską. Publikacja została dofinansowana ze środków Wydziału Filologicznego UJ.

 

Jest to pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych na świecie wydań książkowych literatury kurdyjskiej w tłumaczeniu na język obcy. Baśnie zostały spisane w latach 50-80 ubiegłego wieku od zamieszkujących Armenię kurdyjskich opowiadaczy (dengbeży) przez rodzinę Calil - wybitnych znawców tego folkloru i wytrwałych jego kolekcjonerów. Dziś, to zgromadzone przez lata, olbrzymie archiwum dostępne jest w utworzonej dla tego celu Bibliotece Kurdyjskiej w Eichgraben pod Wiedniem.

 

Ideą, jaka przyświecała tej publikacji, było wydanie książki, która mogłaby zainteresować szersze, a nie tylko specjalistyczne, grono odbiorców. Ponadto, fascynujące swym kolorytem baśnie od początku domagały się pięknej oprawy plastycznej. Trzeba pamiętać, że w kurdyjskiej społeczności opowieść nigdy nie była adresowana tylko dla jednego rodzaju odbiorcy. Podczas długich zimowych wieczorów słuchali ich wszyscy - młodzi i starzy. Owocem naszych kilkuletnich starań stała się więc piękna, bogato ilustrowana książka, do której lektury serdecznie wszystkich zapraszamy. Szczegółowe informacje na stronie wydawnictwa Namas.