A A A

Nominacja dla baśni kurdyjskich

Polska Sekcja IBBY (International Board on Books for Youngsters) wyłoniła trzynastu kandydatów do tegorocznego miana Książki Roku w 2014 w kategorii ilustracje. Znalazły się wśród nich również Opowieści Dengbeżów. Baśnie i Bajki Kurdyjskie zilustrowane przez Paulinę Krajewską, w tłumaczeniu i opracowaniu Joanny Bocheńskiej. Jest to pierwsze wydanie książkowe literatury kurdyjskiej w Polsce i jedno z niewielu tłumaczeń tej literatury jakie ukazały się na świecie. Wydanie zostało dofinansowane przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, a książka wyszła nakładem wydawnictwa Namas.

 

Ostateczne wyniki konkursu poznamy prawdopodobnie w grudniu. Konkurs polskiej sekcji IBBY skierowany jest do polskich autorów książek dla dzieci i młodzieży i ilustratorów. W tym drugim przypadku w konkursie mogą brać udział również wydane w Polsce tłumaczenia literatury obcej, jeśli ilustracje zostały stworzone po raz pierwszy do tego właśnie wydania.

 

Paulina Krajewska jest absolwentką krakowskiej ASP, malarką i ilustratorką. Baśniom kurdyjskim poświęciła wiele miesięcy wytężonej pracy, zapoznając się z kurdyjską rzeczywistością poprzez filmy, zdjęcia i opracowania naukowe.

 

Baśnie zostały spisane w latach 50-80 ubiegłego wieku od zamieszkujących Armenię kurdyjskich opowiadaczy (dengbeży) przez rodzinę Calil - wybitnych znawców tego folkloru i wytrwałych jego kolekcjonerów. Dziś, to zgromadzone przez lata, olbrzymie archiwum dostępne jest w utworzonej dla tego celu Bibliotece Kurdyjskiej w Eichgraben pod Wiedniem.

 

Ideą, jaka od początku przyświecała wszystkim polskim twórcom tej publikacji, było wydanie książki, która mogłaby zainteresować szersze, a nie tylko specjalistyczne, grono odbiorców. Ponadto, fascynujące swym kolorytem baśnie od początku domagały się pięknej oprawy plastycznej. Trzeba pamiętać, że w kurdyjskiej społeczności opowieść nigdy nie była adresowana tylko dla jednego rodzaju odbiorcy. Podczas długich zimowych wieczorów słuchali ich wszyscy - młodzi i starzy. Owocem naszych kilkuletnich starań stała się więc piękna, bogato ilustrowana książka, do której lektury serdecznie wszystkich zapraszamy. Szczegółowe informacje na stronie wydawnictwa Namas .