A A A

Nasz projekt w programie Rawêj

Projekt badawczy Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej i Pracownia Studiów Kurdyjskich ZI IO UJ były tematem programu telewizyjnego Rawêj kurdyjskiej telewizji Stêrk TV mającej swoją siedzibę w Brukseli.

 

Program Rawêj jest realizowany przez znanego kurdyjskiego dziennikarza i publicystę Hassana Qazi (Ghazi). Z reguły biorą w nim udział kurdyjscy badacze, gdyż rozmowa odbywa się w języku kurdyjskim, a jego znajomość wciąż należy na świecie do rzadkości. Dr Joanna Bocheńska była trzecim w historii programu zagranicznym gościem mówiącym po kurdyjsku (w dialekcie kurmandżi). Podczas trwającej prawie godzinę rozmowy emitowanej na żywo w niedzielni wieczór (8.12) opowiadała o długiej tradycji polskich kontaktów z Bliskim Wschodem, o polskich Tatarach (ponieważ mniejszość tę reprezentuje), ale przede wszystkim o historii studiów orientalistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, polskich pionierach badań kurdyjskich (dyplomatach w służbie carskiej Rosji: Auguście Kościeszy- Żabie, Aleksandrze Chodźko, oraz pracownikach Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Leszku Dzięglu i Prof. Andrzeju Pisowiczu), powstaniu i celach działaności Pracowni Studiów Kurdyjskich Zakładu Iranistyki Instytutu Orientalistyki UJ oraz projekcie badawczym Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej realizowanym w ramach wspacia Narodowego Centrum Nauki.

 

Program jest dostępny także w Internecie:

http://www.youtube.com/watch?v=1LJxbXuhAJo&feature=youtu.be

http://www.sterktv.net/video/rawj-4581